MÁLEK, Jan. Experimentální výzkum směsí proti tvorbě námrazy trolejových vedení [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193091. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Radovan Galas.

Uložit do Citace PRO