NOHAVICA, Radek. Posouzení bezpečnosti činností obsluhy u vodorovné vyvrtávačky WHN 13 CNC [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193096. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.

Uložit do Citace PRO