BIOLEK, Dalibor, Zdeněk BIOLEK, Viera BIOLKOVÁ, Alon ASCOLI a Ronald TETZLAFF. About v-i Pinched Hysteresis of Some Non-Memristive Systems. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING [online]. Hindawi, 2018, 2018(1), 1-10 [cit. 2021-12-09]. ISSN 1024-123X. Dostupné z: doi:10.1155/2018/1747865

Uložit do Citace PRO