ŠETKA, Milena, Jana DRBOHLAVOVÁ a Stella VALLEJOS VARGAS. Love Wave Sensors with Silver Modified Polypyrrole Nanoparticles for VOCs Monitoring. SENSORS [online]. MDPI, 2020, 20(5), 1-11 [cit. 2022-08-08]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s20051432

Uložit do Citace PRO