MÜLLEROVÁ, Jana. Ekonomické aspekty produktové inovace ve společnosti KROMILK, a.s [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193109. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Nina Bočková.

Uložit do Citace PRO