DOČKAL, Tomáš. Řízení pohledávek v obchodní korporaci [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193110. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Pěta.
Uložit do Citace PRO