BAŘINA, Karel. Podnikatelský záměr - založení nového podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193133. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO