FROLICHOVÁ, Lada. Využití nástrojů projektového managementu při zavedení e-shopu v podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193140. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.

Uložit do Citace PRO