VONDRÁČEK, Radek. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193145. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jan Pěta.
Uložit do Citace PRO