BAUMRUKROVÁ, Eliška. Podnikatelský záměr založení nové společnosti [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193148. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.

Uložit do Citace PRO