MALČÍK, Dominik a DRAHANSKÝ, Martin. Anatomy of Biometric Passports. Online. JOURNAL OF BIOMEDICINE AND BIOTECHNOLOGY. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-8. ISSN 1110-7243. Dostupné z: https://doi.org/10.1155/2012/490362. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO