ŠMERDA, David. Návrh na využití technologie virtuální reality v marketingu společnosti [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193173. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.

Uložit do Citace PRO