DUDOVÁ, Kateřina. Rozvoj obchodních aktivit – založení nové pobočky [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193199. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.

Uložit do Citace PRO