MUSIL, Dominik. Návrh projektu výstavby nového skladovacího prostoru [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193207. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Radek Doskočil.
Uložit do Citace PRO