ŠOHAJOVÁ, Kristýna. Rozvoj konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193217. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.

Uložit do Citace PRO