RÁJECKÝ, Michal, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Filip MRAVEC a Petr TÁBORSKÝ. Influence of Solvent Polarity and DNA-Binding on Spectral Properties of Quaternary Benzo[c]phenanthridine Alkaloids. PLOS ONE [online]. PLOS, 2015, 10(6), 1-16 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1932-6203. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pone.0129925

Uložit do Citace PRO