VAVRO, Leona, Kamil SOUČEK, Daniel KYTÝŘ, Tomáš FÍLA, Zbyněk KERŠNER a Martin VAVRO. Visualization of the Evolution of the Fracture Process Zone in Sandstone by Transmission Computed Radiography. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2017, s. 689-696 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2017.05.233
Uložit do Citace PRO