MOULICK, Amitava, Vedran MILOSAVLJEVIĆ, Jana VLACHOVÁ, David HYNEK, Robert PODGAJNY, Pavel KOPEL a Vojtěch ADAM. Using CdTe/ZnSe core/shell quantum dots to detect DNA and damage to DNA. International Journal of Nanomedicine [online]. Dove Medical Press, 2017, 12(1), 1277-1291 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1178-2013. Dostupné z: doi:10.2147/IJN.S121840

Uložit do Citace PRO