MALYJUREK, Adam. Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193275. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Josef Veselý.

Uložit do Citace PRO