BARTOŠEK, Jakub. ZHODNOCENÍ DOPADU PROCESNÍ INOVACE V OBLASTI ODBYTU U SPOLEČNOSTI BEDNAR FMT S.R.O [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193283. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Nina Bočková.
Uložit do Citace PRO