PROKEŠOVÁ, Renata. Podpora prodeje rodinného podniku zabývajícího se výrobou tanečních kostýmů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193288. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO