ŠREKOVÁ, Veronika. Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn na jeho zlepšení [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193296. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Markéta Kruntorádová.

Uložit do Citace PRO