KOCMAN, Lukáš. Vodíková energetika [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193316. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.
Uložit do Citace PRO