TICHÝ, Marek. Malé modulární reaktory [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193317. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Milčák.

Uložit do Citace PRO