LANG, Filip. Návrh spalovací turbíny pro teplárenský provoz [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193319. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Milčák.
Uložit do Citace PRO