ZLEVOROVÁ, Tereza. Vliv úpravy vzorků na charakteristické vlastnosti biopaliva [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193324. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Hana Lisá.
Uložit do Citace PRO