GRÚZ, Jan. Analýza specifických soustav těles s neutrálními vazbami [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193342. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Majer.
Uložit do Citace PRO