RAJKOVIČ, Jaroslav. Energetické využití komunálního odpadu v ČR [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193344. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jakub Lachman.
Uložit do Citace PRO