BÍROŠÍKOVÁ, Martina. Čištění ovzduší od jemných částic [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193347. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ján Poláčik.
Uložit do Citace PRO