ŠIKL, František. Řešení diferenciální rovnice průhybové čáry pro velké deformace [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193356. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Vaverka.
Uložit do Citace PRO