KROPŠOVÁ, Zuzana. Bydlení pro bráchu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193364. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Mléčka.
Uložit do Citace PRO