FRANZ, Rudolf. Výzkum progresivních metod snižování obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech vznětových motorů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193366. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Novotný.
Uložit do Citace PRO