CHLÍBKOVÁ, Daniela, Alena ŽÁKOVSKÁ, Thomas ROSEMANN, Beat KNECHTLE a Josef BEDNÁŘ. Body Composition Changes During a 24-h Winter Mountain Running Race Under Extremely Cold Conditions. Frontiers in Physiology [online]. Frontiers, 2019, 10(1), 1-13 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1664-042X. Dostupné z: doi:10.3389/fphys.2019.00585

Uložit do Citace PRO