ŽIŽLAVSKÝ, Tomáš, Martin VYŠVAŘIL a Pavla ROVNANÍKOVÁ. Rheology of natural hydraulic lime pastes modified by non-traditional biopolymeric admixtures. Építöanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials [online]. SCIENTIFIC SOC SILICATE INDUSTRY-SZTE, 2019, 71(6), 204-209 [cit. 2023-05-30]. ISSN 0013-970X. Dostupné z: doi:10.14382/epitoanyag-jsbcm.2019.36

Uložit do Citace PRO