HANÁK, Tomáš, Martin TUSCHER a Oto PŘIBYL. Hybrid Genetic Algorithm-Based Approach for Estimating Flood Losses on Structures of Buildings. Sustainability [online]. MDPI, 2020, 12(7), 1-16 [cit. 2023-03-21]. ISSN 2071-1050. Dostupné z: doi:10.3390/su12073047

Uložit do Citace PRO