TOPOLÁŘ, Libor, Dalibor KOCÁB, Jiří ŠLANHOF, Pavel SCHMID, Petr DANĚK a Jaroslav NOVÁČEK. Testing the Influence of the Material Bonding System on the Bond Strength of Large-Format Tiles Installed on Concrete Substrate under Mechanical Loading. Materials [online]. MDPI, 2020, 13(14), 1-14 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma13143200

Uložit do Citace PRO