JULÍNEK, Tomáš, David DUCHAN a Jaromír ŘÍHA. Mapping of uplift hazard due to rising groundwater level during floods. J FLOOD RISK MANAG [online]. Wiley, 2020, 34(2), 162-174 [cit. 2021-01-26]. ISSN 1753-318X. Dostupné z: doi:10.1111/jfr3.12601
Uložit do Citace PRO