KŮDELOVÁ, Tereza, Tereza KROULÍKOVÁ, Ilya ASTROUSKI a Miroslav RAUDENSKÝ. The Influence of the Fibres Arrangement on Heat Transfer and Pressure Drop of Polumeric Hollow Fibre Heat Exchangers. Acta Polytechnica [online]. CZECH TECHNICAL UNIV PRAGUE, 2020, 60(2), 122-126 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2709. Dostupné z: doi:10.14311/AP.2020.60.0122

Uložit do Citace PRO