FOMIN, Oleksij, Alyona LOVSKA, Václav PÍŠTĚK a Pavel KUČERA. Strength characteristic determination of a flat wagon carrying structure with a lower centre of gravity. In: Vibroengineering Procedia [online]. JVE International, 2020, s. 99-104 [cit. 2023-05-30]. ISSN 2345-0533. Dostupné z: doi:10.21595/vp.2020.21533

Uložit do Citace PRO