MOURALOVÁ, Kateřina, Radim ZAHRADNÍČEK, Libor BENEŠ, Tomáš PROKEŠ, Radim HRDÝ a Jiří FRIES. Study of micro structural material changes after WEDM based on TEM lamella analysis. Metals [online]. MDPI, 2020, 10(7), 1-21 [cit. 2022-06-29]. ISSN 2075-4701. Dostupné z: doi:10.3390/met10070949

Uložit do Citace PRO