VITULA, Miroslav. Tvorba investičního portfolia pro fond kvalifikovaných investorů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193434. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Oldřich Rejnuš.
Uložit do Citace PRO