SADÍLEK, Jakub. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193439. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Kateřina Fojtů.
Uložit do Citace PRO