MAI, Huy Hoang. Podnikatelský plán [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193445. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.

Uložit do Citace PRO