DOSEDĚL, Miroslav. Kolaborativní robot s integrovaným kamerovým systémem [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193467. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Barnabás Dobossy.
Uložit do Citace PRO