MLYNÁŘ, Vojtěch. Návrh dvouosého lineárního měřicího zařízení pro lisování železničních soukolí [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193470. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Martin Brablc.
Uložit do Citace PRO