GELO, Lukáš. Zpracování obrazu a hloubkové mapy pro vytvoření interaktivního modelu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193474. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Martin Appel.
Uložit do Citace PRO