SLABÝ, Vojtěch. Výroba a implementace ultrazvukového senzoru pro výukovou platformu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193475. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Spáčil.
Uložit do Citace PRO