KRMÍČKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Rolf L. ROMER a Jaromír ULRYCH. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers [online]. CHINA UNIV GEOSCIENCES, BEIJING, 2020, 11(3), 925-942 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1674-9871. Dostupné z: doi:10.1016/j.gsf.2019.09.009
Uložit do Citace PRO