SEELMANN, Herbert, Vít HROMÁDKA, Jana KORYTÁROVÁ, Eva VÍTKOVÁ a Tomáš FUNK. Influence of Railway Control and Signaling Equipment on Reduction of Occurrences in the State Railway Network of Czech Republic. In: Transportation Research Procedia [online]. Elsevier, 2020, s. 47-52 [cit. 2021-11-27]. ISSN 2352-1465. Dostupné z: doi:10.1016/j.trpro.2020.02.008
Uložit do Citace PRO