MALÍKOVÁ, Lucie, Leona VAVRO, Martin VAVRO a Zbyněk KERŠNER. Evaluation of fracture response of Silesian granite specimens via Effective Crack Model Approach and finite element analysis. In: Procedia Structural Integrity [online]. Elsevier, 2020, s. 487-492 [cit. 2021-11-27]. ISSN 2452-3216. Dostupné z: doi:10.1016/j.prostr.2020.01.133
Uložit do Citace PRO